Statut 2.0
Koncepcja porządku ustrojowego akademickiej uczelni publicznej
previous arrow
next arrow
Slider

Statut 2.0 jest autorską koncepcją porządku ustrojowego uczelni publicznej wraz z przepisami, starającą się wykorzystać możliwość autonomicznego kształtowania wewnętrznego ładu organizacyjnego pod rządami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument składa się z dwóch odrębnych części: (a) koncepcji porządku ustrojowego akademickiej uczelni publicznej oraz (b) pakiet przepisów prawnych.  

Statut 2.0 jest autorskim pomysłem zespołu badaczy i praktyków w obszarze zarządzania instytucjami akademickimi i tylko tak należy go odczytywać. Ma on stanowić inspirację, skłaniać do krytycznej refleksji i oferować konkretne rozwiązania organizacyjne, ale również stanowić punkt odniesienia dla wspólnot akademickich pracujących nad projektowaniem statutów uczelni publicznych.